Audyt księgowy

Prowadzisz własną jednoosobową działalność gospodarczą? Chcesz mieć pewność, że firma jest bezbłędnie rozliczana? Upewnij się, że Twoja firma działa prawidłowo i skorzystaj z oferty naszych audytów księgowych, aby mieć pewność, że Twoje podatki są rozliczane optymalne! Będziesz miał okazję, aby wraz z Doradcą Podatkowym przeanalizować aktualną sytuację Twojej firmy, a także odnaleźć ewentualne kierunki jej optymalizacji. Spojrzenie okiem profesjonalisty może także dać szansę na zmniejszenie Twoich zobowiązań podatkowych, dzięki zastosowaniu legalnych działań optymalizacyjnych.
Czym jest audyt księgowy?
Proces audytowania w jednoosobowej działalności gospodarczej stanowi przegląd i ocenę danych finansowych oraz księgowych Twojej firmy. Przede wszystkim sprawdza zgodność z najnowszymi, obecnie obowiązującymi przepisami, pozwala na wykrycie błędów i niedociągnięć, a co najważniejsze zapewnia rzetelność i wiarygodność prezentowanych informacji finansowych. Jest to niezwykle ważne nie tylko z punktu widzenia przedsiębiorcy, gdyż pozwala na lepsze zarządzanie swoimi finansami i ułatwia proces podejmowania decyzji w działalności, ale co najważniejsze, chroni Cię przed ewentualnymi nieprzyjemnościami ze strony Organów Podatkowych i ZUS.
Jak wygląda współpraca w zakresie audytu?
Współpraca z nami jest bardzo prosta. Ty Tylko przesyłasz nam dokumentację księgową Twojej firmy i dostarczasz nam ją w wersji elektronicznej, a my zajmujemy się całą resztą! W razie koniecnzości dopytamy o brakujące dokumenty. Następnie przeprowadzimy kontrolę pod kątem formalnym, a także merytorycznym, dotychczasowych zapisów księgowych. Przeanalizujemy strukturę przychodów i kosztów Twojej działalności, uwzględniając przy tym aktualną wysokość zobowiązań podatkowych oraz ZUS. Następnie sporządzimy i prześlemy do Ciebie raport. W kolejnym kroku umówimy termin godzinnej konsultacji podsumowującej audyt. Natomiast w wariancie z Doradcą Podatkowyma pomożemy Ci wybrać formę opodatkowania, która jest najbardziej optymalna dla Twojej firmy.
Naszym celem jest nie tylko przeprowadzenie audytu, ale także udzielenie wsparcia oraz wskazówek, które pozwolą zrozumieć stan finansów Twojej działalności oraz podjąć odpowiednie kroki dla jej optymalizacji i dalszego rozwoju.
Po zakończonym audycie otrzymasz szczegółowy raport pokontrolny, zawierający wykaz zaewidencjonowanych błędów, możliwych zagrożeń oraz szans dla Twojej firmy, a na sam koniec omówisz z księgową wynik audytu. W wariancie trzecim zamiast spotkania z księgową będziesz miał możliwość godzinnej konsultacji wykazanych w raporcie nieprawidłowości i zagrożeń z Doradcą Podatkowym, podczas której szczegółowo omówisz wyniki przeprowadzonego audytu i ewentualnych optymalizacji Twojej firmy. 

Warianty audytu

W naszej ofercie audytowej znajdziesz, trzy różne pakiety, spośród których będziesz mógł wybrać ten, który w największym stopniu odpowiada potrzebom Twojej firmy.
Audyt z Księgową 
Pakiet Podstawowy
850,00 zł
za rok podatkowy

Zbadamy Twoją firmę i poszukamy najbardziej optymalnych rozwiąząń

Otrzymasz
godzinną konsultację z księgową

Otrzymasz
raport z audytu

Sprawdzimy poprawność zapisów księgowych

Zweryfikujemy zastosowane schematy księgowe

Sprawdzimy, czy Twoje przychody i wydatki zostały prawidłowo rozliczone pod kątem powstawania obowiązku podatkowego

Sprawdzimy dane osobowe kontrahentów

Przeprowadzimy kontrolę formalną i merytoryczną posiadanych dokumentów źródłowych

Audyt z Księgową
Pakiet Rozszerzony
1 000,00 zł
za rok podatkowy

Zbadamy Twoją firmę i poszukamy najbardziej optymalnych rozwiąząń

Otrzymasz
godzinną konsultację z księgową

Otrzymasz
raport z audytu

Sprawdzimy poprawność zapisów księgowych

Zweryfikujemy zastosowane schematy księgowe

Sprawdzimy, czy Twoje przychody i wydatki zostały prawidłowo rozliczone pod kątem powstawania obowiązku podatkowego

Sprawdzimy dane osobowe kontrahentów

Przeprowadzimy kontrolę formalną i merytoryczną posiadanych dokumentów źródłowych

Zweryfikujemy ewidencję środków trwałych

Sprawdzimy transakcje i działania gospodarcze, które mogą okazać się problematyczne w przypadku kontroli ze strony organów podatkowych lub ZU

Zbadamy, czy stosowane przez Ciebie stawki ryczałtu są prawidłowe z punktu widzenia świadczonych usług

Sprawdzimy poprawność zastosowanych stawek VAT

Zweryfikujmy, czy świadczone przez Ciebie usługi przynależą do jednej z trzynastu kategorii towarowo-usługowych i podlegają obowiązkowemu oznaczeniu jednym z kodów GTU

Zweryfikujemy poprawność rozliczeń transakcji w walucie obcej

Sprawdzimy poprawność deklaracji ZUS

Audyt z Doradcą Podatkowym
Pakiet Kompleksowy
1 800,00 zł
za rok podatkowy

Zbadamy Twoją firmę i poszukamy najbardziej optymalnych rozwiąząń

Otrzymasz jedną nielimitowaną
konsultację z Doradcą Podaktowym

Otrzymasz
raport z audytu

Sprawdzimy poprawność zapisów księgowych

Zweryfikujemy zastosowane schematy księgowe

Sprawdzimy, czy Twoje przychody i wydatki zostały prawidłowo rozliczone pod kątem powstawania obowiązku podatkowego

Sprawdzimy dane osobowe kontrahentów

Przeprowadzimy kontrolę formalną i merytoryczną posiadanych dokumentów źródłowych

Zweryfikujemy ewidencję środków trwałych

Sprawdzimy transakcje i działania gospodarcze, które mogą okazać się problematyczne w przypadku kontroli ze strony organów podatkowych lub ZUS

Zbadamy, czy stosowane przez Ciebie stawki ryczałtu są prawidłowe z punktu widzenia świadczonych usług

Sprawdzimy poprawność zastosowanych stawek VAT

Zweryfikujmy, czy świadczone przez Ciebie usługi przynależą do jednej z trzynastu kategorii towarowo-usługowych i podlegają obowiązkowemu oznaczeniu jednym z kodów GTU

Zweryfikujemy poprawność rozliczeń transakcji w walucie obcej

Sprawdzimy poprawność deklaracji ZUS

Właściciel biuro rachunkowe Wrocław

Zamów rozmowę

Zamów rozmowę z naszym Doradcą Podatkowym. Zgłoś się przez formularz poniżej lub skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 666 500 705
  •