Autorskie prawo do programu komputerowego, a ulga IP Box

Biuro rachunkowe- Autorskie prawo do programu komputerowego - Ulga IP Box
Biuro rachunkowe – Autorskie prawo do programu komputerowego

Wstęp do ulgi IP Box

W styczniu 2019 r. wprowadzono do polskiego porządku podatkowego nową ulgę IP Box, której celem jest wsparcie rozwoju nowych technologii oraz rozwoju gospodarki opartej na innowacji. W związku z tym, polski ustawodawca wprowadził możliwość opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej stawką podatkową w wysokości 5% określając ją mianem Ulgi IP Box.

Ulga IP Box uprawnia do opodatkowania preferencyjną stawką podatkową m.in. sprzedaż autorskiego prawa do programu komputerowego. Co skutkuje tym, że osoby sprzedające autorskie prawa do programu komputerowego bardzo często korzystają z ulgi IP Box. Aby sprawdzić czy Ty również możesz skorzystać z ulgi IP Box, zapoznaj się z naszym artykułem. Dowiesz się dzięki niemu, czym dokładnie jest autorskie prawo do programu komputerowego na gruncie ulgi IP Box.

Program komputerowy – definicja na potrzeby IP Box.

Ze względu na dynamiczny rozwój innowacyjnych rozwiązań i nowych technologii, w których programy komputerowe stanowią kluczową rolę nie jest możliwe ustalenie jednoznacznej i niezmiennej definicji programu komputerowego. W związku z tym, przepisy podatkowe, jak również przepisy poza podatkowe nie definiują jednoznacznie pojęcia programu komputerowego. Tym samym znacznie utrudniają ustalenie ochrony prawnej autorskiego prawa do programu komputerowego.

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Finansów w zakresie stosowania ulga IP Box pojęcie programu komputerowego winno być rozumiane szeroko. Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów, „Holistycznie i funkcjonalnie program komputerowy obejmuje więc jego funkcjonalne części składowe, takie jak: kod źródłowy, opis procedur operacyjnych, zestawienie danych w informacjach konwersacyjnych i dialogowych oraz kod wynikowy i interfejs.”

Autorskie prawo do Programu komputerowego – ochrona prawna – z perspektywy ulgi IP BOX.

Najistotniejszym aspektem autorskiego prawa do programu komputerowego jest ustalenie jego ochrony prawnej. Zgodnie z art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ochrona prawna autorskiego prawa do programu komputerowego następuje z mocy prawa. Dzięki czemu twórca ma prawo zapobiegać nieuprawnionemu wykorzystywaniu w całości lub w istotnej części stworzonego prawa autorskiego. Uzyskanie ochrony prawnej do programu komputerowego nie wymaga zgłoszenia niniejszego prawa do odpowiedniego urzędu.

Warto zaznaczyć, iż zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów przedstawionym w wyjaśnieniach do stosowania ulgi IP Box, podatnik planujący skorzystać z preferencyjnej stawki IP Box z dochodów uzyskanych ze sprzedaży autorskiego prawa do programu komputerowego, aby otrzymać stosowną ochronę prawną winien złożyć wniosek o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Podatnik składając wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie zastosowania ulgi IP Box ze sprzedaży autorskiego prawa do programu komputerowego, powinien sprawdzić co jest podstawą przyznania ochrony prawnej dla programu komputerowego.

Podstawa przyznania ochrony prawnej dla programu komputerowego

Podstawą otrzymania ochrony prawnej programu komputerowego jest warunek twórczej i indywidualnej działalności autora programu.

Twórczą działalność autora należy rozumieć jako wyraz własnej inwencji twórczej i intelektualnej autora. Przy czym niniejsze znaczenie należy interpretować szeroko. Warto również zaznaczyć, że chociażby ograniczenie swobody twórczej autora wyłącza prawnoautorską ochronę programu komputerowego, co w konsekwencji wyłącza możliwość zastosowania preferencyjnej ulgi IP Box.

Odnośnie warunku indywidualnego charakteru pracy twórczej autora istotne są faktyczne działania oraz rzeczywisty wkład pracy twórcy programu komputerowego, a nie postanowienia umowne wyłącznie wskazujące na indywidualny charakter pracy. Decydujące jest autentyczne działanie podejmowane przez podatnika w zakresie prowadzonej indywidualnie przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Podsumowując zgodnie z interpretacją Ministra Finansów, program komputerowy należy rozumieć między innymi jako kombinację komend adresowanych do komputera w formie kodu źródłowego lub kodu wynikowego.

Ponadto, aby autorskie prawo do programu komputerowego uzyskało ochronę prawną, twórca programu komputerowego musi działać w sposób indywidualny i twórczy. Jednocześnie podatnik chcący uzyskać potwierdzenie możliwości skorzystania z ulgi IP Box, winien złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

W razie wystąpienia dalszych pytań zachęcamy do kontaktu.

Biuro rachunkowe House of Tax – Wrocław