Ryczałt ewidencjonowany w działalności gospodarczej

Każdy początkujący przedsiębiorca zastanawia się co to jest ryczałt ewidencjonowany ?

Co to jest ryczałt ewidencjonowany ?

Jest uproszczoną formą prowadzenia ewidencji księgowej w działalności gospodarczej. Co do zasady rozliczanie podatku w formie ryczałtu polega na ewidencjonowaniu przychodów. W tej formie opodatkowania, do działalności gospodarczej nie księguje się kosztów firmy, a zatem odprowadza się podatek od sumy uzyskanych wpływów od klientów, bez pomniejszenia o koszty firmy.

Korzyścią płynącą z rozliczania się w formie ryczałtu są niższe stawki podatkowe. Zatem dla działalności gospodarczej , która nie wymaga ponoszenia dużych kosztów, ryczał ewidencjonowany będzie najkorzystniejsza formą opodatkowania przychodów.

Nasze biuro księgowe wyjaśni co to jest ryczałt ewidencjonowany:

Duża część podatników może wybrać ryczał ewidencjonowany jako formę rozliczenia swojej działalności. Niestety, niektóre rodzaje działalności gospodarczej są wykluczone z tego przywileju. Z ryczałtu ewidencjonowanego nie mogą skorzystać podmioty, które prowadzą :

 • apteki,
 • kupno i sprzedaż wartości dewizowych,
 • handel częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
 • lub wytwarzają wyroby akcyzowe.

Ponadto z ryczałtu nie mogą skorzystać osoby, które podejmują wykonywanie działalności poprzedzone zmianą wykonywanej działalności:

 • samodzielnie na działalność w formie spółki prowadzonej wspólnie z małżonkiem,
 • w formie spółki prowadzonej wspólnie z małżonkiem na działalność wykonywaną samodzielnie,
 • samodzielnie przez małżonka, na działalność wykonywaną przez drugiego małżonka.
 • poprzez wykonywanie w działalności usług na rzecz byłego pracodawcy w takim samym zakresie jak to miało miejsce na umowie o pracę.

Obowiązek zgłoszenia ryczałtu do Fiskusa

Podatnik chcący skorzystać z tej formy opodatkowania powinien zgłosić taką wolę poprzez oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Takie oświadczenie można zgłosić również na wniosku rejestracyjnym do CEiDG.

Zgłoszenie takie należy złożyć w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż przed dniem uzyskania pierwszego przychodu.

W sytuacji „przejścia” na ryczałt zgłoszenie takie powinno nastąpić do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu. W razie wątpliwości warto skonsultować się w tej sprawie z biurem rachunkowym.

Stawki podatku ryczałtowego !

Podatek ryczałtowy ma różne stawki, które uzależnione są od przedmiotu wykonywanej działalności. Ryczałt ewidencjonowany można rozliczać w wysokości:

 • 17% od przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów,
 • 15% od przychodów ze świadczenia usług,
 • 10% od przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (w określonym zakresie)
 • 8,5% od przychodów do kwoty 100 tyś. zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 tyś. zł (w określonym zakresie)
 • 8,5% od przychodów z działalności usługowej (w określonym zakresie)
 • 5,5% od przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków (w określonym zakresie)
 • 3% od przychodów z działalności gastronomicznej (w określonym zakresie)

Szczegóły związane ze stosowaniem danych stawek podatkowych zostaną przedstawione w odrębnym artykule.

Jaka dokumentacja w podatku ryczałtowym ?

Wybierając uproszczona formę rozliczania jaką jest ryczałt ewidencjonowany co do zasady wystarczy prowadzić ewidencję sprzedaży. Nie trzeba prowadzić rozbudowanej księgowości i korzystać ze skomplikowanych programów księgowych. W ewidencji sprzedaży, nie ma konieczności księgowania kosztów firmy. Jednakże na każdym przedsiębiorcy ciąży obowiązek przechowywania dokumentacji związanej z kosztami firmy. Zatem każdy przedsiębiorca nie musi księgować kosztów, jednak musi przechowywać dowodu zakupów poniesionych na firmę.

Jeżeli nadal masz wątpliwości związane z ryczałtowa formą opodatkowania skontaktuj się z naszym księgowym.

Możesz napisać do
Doradcy Podatkowego

Masz jakieś pytania? Coś jest dla Ciebie niejasne? Możesz napisać bezpośrednio do właściciela House of Tax, który jednocześnie jest Doradcą Podatkowym
Leave this field blank