Ryczałt ewidencjonowany w działalności gospodarczej

Każdy początkujący przedsiębiorca zastanawia się co to jest ryczałt ewidencjonowany ?

Co to jest ryczałt ewidencjonowany ?

Jest uproszczoną formą prowadzenia ewidencji księgowej w działalności gospodarczej. Co do zasady rozliczanie podatku w formie ryczałtu polega na ewidencjonowaniu przychodów. W tej formie opodatkowania, do działalności gospodarczej nie księguje się kosztów firmy, a zatem odprowadza się podatek od sumy uzyskanych wpływów od klientów, bez pomniejszenia o koszty firmy.

Korzyścią płynącą z rozliczania się w formie ryczałtu są niższe stawki podatkowe. Zatem dla działalności gospodarczej , która nie wymaga ponoszenia dużych kosztów, ryczał ewidencjonowany będzie najkorzystniejsza formą opodatkowania przychodów.

Nasze biuro księgowe wyjaśni co to jest ryczałt ewidencjonowany:

Duża część podatników może wybrać ryczał ewidencjonowany jako formę rozliczenia swojej działalności. Niestety, niektóre rodzaje działalności gospodarczej są wykluczone z tego przywileju. Z ryczałtu ewidencjonowanego nie mogą skorzystać podmioty, które prowadzą :

 • apteki,
 • kupno i sprzedaż wartości dewizowych,
 • handel częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
 • lub wytwarzają wyroby akcyzowe.

Ponadto z ryczałtu nie mogą skorzystać osoby, które podejmują wykonywanie działalności poprzedzone zmianą wykonywanej działalności:

 • samodzielnie na działalność w formie spółki prowadzonej wspólnie z małżonkiem,
 • w formie spółki prowadzonej wspólnie z małżonkiem na działalność wykonywaną samodzielnie,
 • samodzielnie przez małżonka, na działalność wykonywaną przez drugiego małżonka.
 • poprzez wykonywanie w działalności usług na rzecz byłego pracodawcy w takim samym zakresie jak to miało miejsce na umowie o pracę.

Obowiązek zgłoszenia ryczałtu do Fiskusa

Podatnik chcący skorzystać z tej formy opodatkowania powinien zgłosić taką wolę poprzez oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Takie oświadczenie można zgłosić również na wniosku rejestracyjnym do CEiDG.

Zgłoszenie takie należy złożyć w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż przed dniem uzyskania pierwszego przychodu.

W sytuacji „przejścia” na ryczałt zgłoszenie takie powinno nastąpić do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu. W razie wątpliwości warto skonsultować się w tej sprawie z biurem rachunkowym.

Stawki podatku ryczałtowego !

Podatek ryczałtowy ma różne stawki, które uzależnione są od przedmiotu wykonywanej działalności. Ryczałt ewidencjonowany można rozliczać w wysokości:

 • 17% od przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów,
 • 15% od przychodów ze świadczenia usług,
 • 10% od przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (w określonym zakresie)
 • 8,5% od przychodów do kwoty 100 tyś. zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 tyś. zł (w określonym zakresie)
 • 8,5% od przychodów z działalności usługowej (w określonym zakresie)
 • 5,5% od przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków (w określonym zakresie)
 • 3% od przychodów z działalności gastronomicznej (w określonym zakresie)

Szczegóły związane ze stosowaniem danych stawek podatkowych zostaną przedstawione w odrębnym artykule.

Jaka dokumentacja w podatku ryczałtowym ?

Wybierając uproszczona formę rozliczania jaką jest ryczałt ewidencjonowany co do zasady wystarczy prowadzić ewidencję sprzedaży. Nie trzeba prowadzić rozbudowanej księgowości i korzystać ze skomplikowanych programów księgowych. W ewidencji sprzedaży, nie ma konieczności księgowania kosztów firmy. Jednakże na każdym przedsiębiorcy ciąży obowiązek przechowywania dokumentacji związanej z kosztami firmy. Zatem każdy przedsiębiorca nie musi księgować kosztów, jednak musi przechowywać dowodu zakupów poniesionych na firmę.

Jeżeli nadal masz wątpliwości związane z ryczałtowa formą opodatkowania skontaktuj się z naszym księgowym.