Czy księgowa zachowa rozliczenia Twojej firmy w tajemnicy ?

Podczas wyboru biura księgowego Wrocław należy rozważyć wszystkie konsekwencje związane ze zleceniem księgowości swojej firmy. Jednym z takich aspektów jest zachowanie tajemnicy Twoich rozliczeń. 

Tajemnica zawodowa Doradcy Podatkowego

Warto wspomnieć czym jest tajemnica zawodowa  w zawodach prawniczych. Zawody zaufania publicznego takie jak Adwokat, Radca Prawny i Doradca Podatkowy muszą spełniać standardy zaufania publicznego. Jednym z takich standardów jest zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w trakcie świadczenia usług. W przypadku Doradców podatkowych niniejszy obowiązek wynika z art. 37 ustawy o doradztwie podatkowym, który stanowi, że ” Doradca podatkowy jest obowiązany zachować w tajemnicy fakty i informacje, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem zawodu. ” 

Księgowa Wrocław nie ma ustawowo zagwarantowanej tajemnicy zawodowej.

Osoby świadczące usług księgowe również posiadają obowiązek zachowania tajemnicy, jednakże niniejszy obowiązek nie wynika z żadnego aktu prawnego, a zatem nie ma żadnej mocy wiążącej względem osób trzecich. Niniejszy dokument w żaden sposób nie chroni klientów  księgowego przed różnego rodzaju naciskami osób trzecich. Księgowy może być w każdej chwili przesłuchiwany jako świadek co do faktów i informacji związanych z rozliczeniami swoich klientów. W przypadku powołania na świadka osoby będącej Doradcą Podatkowym ten nie może zostać przesłuchany jako świadek co do faktów i okoliczności związanych z informacjami na temat jego klientów. Z niniejszego obowiązku Sąd może jedynie zwolnić z takiego obowiązku, to jednak musi być uzasadnione i w praktyce nie zdarza się często. 

Niniejszy artykuł nie ma na celu dyskredytować atrybutów i kwalifikacji księgowych. Jednakże zlecając usługi warto rozważyć również aspekty poza cenowe związane ze zleceniem księgowości do biura rachunkowego. Dlatego warto rozważyć czy biuro księgowe, któremu planujesz zlecić swoją księgowość ma wszelkie atrybuty prawne zapewniające Twoje bezpieczeństwo. 

Możesz napisać do
Doradcy Podatkowego

Masz jakieś pytania? Coś jest dla Ciebie niejasne? Możesz napisać bezpośrednio do właściciela House of Tax, który jednocześnie jest Doradcą Podatkowym
Leave this field blank