Kto może skorzystać z IP Box ?

Kto zyska na IP Box ?

W praktyce ulga IP Box może być stosowana przez szereg rozmaitych podmiotów. Jednakże najczęściej stosującą IP Box grupą podmiotów są programiści. Programisto ! Jeżeli chcesz sprawdzić czy wykonywana przez Ciebie działalność może skorzystać z ulgi IP Box sprawdź nasz test IP Box, który znajduje się tutaj: Test IP Box lub skontaktuj się z nami bezpośrednio: Kontakt

Biuro rachunkowe House of Tax wyjaśnia, kto zyska na IP Box

Natomiast jeżeli chcesz się szczegółowo dowiedzieć kto może skorzystać z ulgi IP Box zapraszamy do dalszej części artykułu.

Beneficjentami ulgi IP Box są podatnicy prowadzących działalność badawczo-rozwojową, którzy osiągają dochody z tytułu wytworzenia kwalifikowanego IP tj. objętych prawem ochronnym jak np. autorskie prawo do programu komputerowego. (art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) ulga IP Box ma zastosowanie do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub prowadzące działalność w ramach:

  • spółki cywilnej,
  • spółki jawnej,
  • spółki partnerskiej,
  • spółki komandytowej,
  • przedsiębiorstwa w spadku.

lub na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) m.in spółka akcyjna, spółka z o.o.

Jednakże, podatnik może skorzystać z preferencyjnej stawki 5% wyłącznie jeżeli dochód osiągany z kwalifikowanego IP podlega opodatkowaniu w Polsce. Podatnik jeżeli spełni szereg wymogów prawnych ma prawo do skorzystania z ulgi jeżeli osiąga dochód za granicą, o ile dochody te wynikają ze sprzedaży kwalifikowanego IP oraz faktycznie podlegają opodatkowaniu w Polsce.

Wartym uwagi jest fakt, że dochody osiągane z działalności prowadzonej za granicą najistotniejsze jest każdorazowe zapoznanie się postanowieniami właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Polsce z Państwem, w którym osiągane są dochody.

Ponadto, podatnik aby mógł skorzystać z ulgi IP Box musi przyczynić się twórczo do do powstania kwalifikowanego IP np. poprzez stworzenie, zmodyfikowanie, rozwinięcie lub ulepszenie kwalifikowanego IP. Nie można pominąć faktu, że skorzystanie z preferencyjnej stawki podatkowej podatnik może być współwłaścicielem lub nawet wyłącznie użytkownikiem posiadającym prawo do korzystania z IP na podstawie umowy licencyjnej. Z tego wynika, że nie ma konieczności aby podmiot korzystający z preferencji był właścicielem kwalifikowanego IP.

Podsumowując warto zauważyć, że skala działalności nie ma całkowicie znaczenia z perspektywy skorzystania z ulgi. Z ulgi mogą skorzystać wszyscy podatnicy spełniający warunku określone w art. 30ca-30cb Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)

O szczegółach określonych w wyżej wymienionych przepisach opowiemy w dalszych częściach tego cyklu artykułów.

Jeżeli masz nadal pytania, skontaktuj się z nami.

Biuro rachunkowe Wrocław
House of Tax