Jak policzyć składkę zdrowotną w nowym ładzie ?

Tempo zmian w zakresie wyliczenia składki zdrowotnej podczas wprowadzania „nowego ładu” jest szalenie dynamiczne. Podczas ogłaszania nowego ładu składka zdrowotna miała wynosić 9% od dochodu/przychodu w każdej formie opodatkowania. Jednak bardziej dotkliwą zmianą w zakresie składki zdrowotnej było wyłączenie możliwości odpisania składki zdrowotnej od podatku. Po krótkim czasie zrewidowano wcześniej zapowiadanie zmiany w zakresie stawki składki i wprowadzono trzy sposoby wyliczania składki zdrowotnej – po jednym na każdą formę opodatkowania. Niestety przepisy wprowadzające brak możliwości odpisania od podatku składki zdrowotnej pozostały. Zatem zmieniły się stawki z jednej generalnej 9% wprowadzono trzy sposoby wyliczania składki, które są uzależnione od formy opodatkowania.

Dlatego też w tym artykule przedstawimy w jaki sposób będzie wyliczana składka zdrowotna w trzech formach opodatkowania:

Zasady ogólne: 9%

Podatek liniowy: 4,9%

Ryczał od przychodu: (3 progi przychodowe)

Zasady ogólne

Składka zdrowotna od stycznia 2022 r. nie będzie już zryczałtowana jak to miało miejsce do tej pory. Od 2022 r. osoby opodatkowane na zasadach ogólnych będą musiały opłacać składkę zdrowotną w wysokości 9% swojego dochodu. Najistotniejsza zmiana dotyczy faktu, że podatnik nie będzie miał prawo odliczyć zapłaconej składki zdrowotnej od podatku. W konsekwencji oznacza to realne podwyższenie opodatkowania tej formy o 9 pkt. procentowych – (17% PIT + 9% ZUS) oraz po przekroczeniu drugiego progu podatkowego (32% PIT + 9% ZUS)

W tej formie opodatkowania wprowadzono jeszcze dwie korzystne dla podatników zmiany. Pierwszą z nich jest podniesienie drugiego progu podatkowego do 120 tyś. To będzie oznaczać, że stawka 32% podatku PIT będzie stosowana dopiero od nadwyżki ponad 120 tyś. zł dochodu.

Drugą korzystną dla podatników zmianą będzie podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tyś. zł. Zatem podatnik nie zapłaci podatku od dochodu do 30 tyś. zł. Od 31 tyś. zł do 120 tyś. zł zapłaci 17% podatku, a od nadwyżki ponad 120 tyś. zł dochodu zapłaci 32% podatku.

Podatek liniowy

W tej formie opodatkowania ustalono stawkę 4,9 % od dochodu. Przy czym ta forma opodatkowania ma również ustaloną minimalną wysokość składki zdrowotnej, którą ustalono w wysokości 270 zł. Zatem w podatnicy będący na podatku liniowym zapłacą składkę zdrowotną w wyokości 4,9% nie mniej niż 270 zł. Warto wspomnieć, że w tej formie opodatkowania nie można stosować kwoty wolnej od podatku. Zatem stawkę podatku PIT 19% należy zastosować już od 1 zarobionej złotówki, a nie tak jak ma to miejsce w zasadach ogólnych od 30 001 złotówki.

Ryczałt od przychodu

W pierwotnej wersji „Polskiego ładu” składka zdrowotna w tej formie opodatkowania miała być uzależniona od stawki podatku i miała wynosić 1/3 stawki podstawowej. Zatem jeżeli podatnik świadczył usługi opodatkowane ryczałtem 15% to stawka składki zdrowotnej miała wynosić 5% dochodu. Takie rozwiązanie jednak nie zostało wprowadzone.

W wersji „polskiego ładu” po konsultacjach ustalono trzy progi przychodowe liczone w skali roku liczone według wzoru – Składka zdrowotna w wysokości 9% ustalana procentowo od 60%, 100% lub 180% przeciętnego wynagrodzenia, które co roku ulega zmianie. W 2021 roku przeciętne wynagrodzenie wynosi 5 658,51 zł. Jeżeli to rozwiązanie obowiązywałoby już w tym roku, to stawki składki zdrowotnej na ryczałcie wynosiłby odpowiednio:

Od 0 zł do 60 tyś. zł – 305,56 zł

Od 60 tyś. zł do 300 tyś. zł – 509,27 zł

Powyżej 300 tyś. zł – 916,68 zł

Jeżeli masz wątpliwości jaką formę opodatkowania wybrać na przyszły rok skontaktuj się z nami korzystając z bezpłatnej konsultacji z naszym doradcą podatkowym.