Jak prawidłowo zarejestrować firmę informatyczną?

Dla wielu rozpoczęcie działalności gospodarczej to sposób na własną niezależność. Dla niektórych może to być również pragnienie rozwinięcia i spełnienia zawodowego. Osoby posiadające przedsiębiorczy charakter potrafią się rozwijać wyłącznie prowadząc własną firmę. Bez względu na przyczynę rozpoczęcia własnej działalności, proces rejestracji przebiega zawsze tak samo i nie jest wcale taki trudny jak by się mogło wydawać !

W jakiej formie organizacyjnej rozpocząć działalność gospodarczą ?

Tematyka możliwych form organizacyjnych prowadzenia biznesu jest rozległa i będzie przedmiotem odrębnego artykułu. Warto natomiast wyjaśnić, że przedsiębiorca zakładając firmę musi wybrać w jakiej formie organizacyjnej chce prowadzić swój biznes.

Formy organizacyjne firmy można podzielić na trzy kategorie:

 • Działalność gospodarcza:
  • Jednoosobowa;
  • Spółka cywilna;
 • Spółki prawa handlowego regulowane przepisami kodeksu spółek handlowych
 • Pozostałe:
  • Fundacja;
  • Stowarzyszenie;
  • Spółdzielnia

W tym miejscu należy zaznaczyć podstawowe różnice pomiędzy tymi trzema formami organizacyjnymi. Pierwsza grupa „działalność gospodarcza” charakteryzuje się najmniejszą ilością formalności. Może być prowadzona jednoosobowo lub w formie spółki cywilnej założonej przez osoby fizyczne. Ta forma jest najczęściej występującą formą organizacyjną prowadzenia biznesu. W Polsce jest zarejestrowanych ponad 2 mln jednoosobowych działalności gospodarczych. Warto wspomnieć, że ta forma ma możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości, co przekłada się na koszty usług księgowych, które będą tańsze w stosunku do pozostałych form organizacyjnych.

Spółki prawa handlowego są już o wiele bardziej sformalizowaną formą organizacyjną. Spółki prawa handlowego nie mogą już swobodnie dysponować środkami pieniężnymi, a księgowość jest o wiele bardziej złożona przez co i koszty księgowości się zwiększają.

Pozostałe formy organizacyjne mają już nieco mniej „biznesowy” charakter dlatego nadają się do konkretnych działań i są już rzadziej spotykane. W dalszej części artykułu skupimy się na procesie rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej.

Jak wygląda proces rozpoczęciajednoosobowej działalności gospodarczej ?

Jak już wcześniej zauważono, działalność gospodarcza jest uproszczoną formą organizacyjną rozpoczęcia biznesu. Dlatego też sam proces rejestracji biznesu w tej formie jest dosyć prosty. Aby rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej należy złożyć we właściwym urzędzie miasta lub gminy wniosek CEiDG-1.

Najistotniejsze jest to, że przedsiębiorca, ma 5 sposobów złożenia takiego wniosku:

 1. bezpośrednio i osobiście w urzędzie miasta lub gminy;
 2. bezpośrednio za pomocą pełnomocnika – warto pamiętać o opłacie skarbowej od pełnomocnictwa.
 3. listem poleconym – przy czym w tej formie konieczne jest dołączenie notarialnego poświadczenia podpisu;
 4. elektronicznie – za pośrednictwem strony CEiDG – wymagany profil zaufany lub podpis elektroniczny;
 5. elektronicznie – za pośrednictwem strony CEiDG – bez podpisu, ale przedsiębiorca będzie zobowiązany osobiście stawić się w urzędzie i ostatecznie podpisać przed urzędnikiem wniosek.

Po złożeniu wniosku już oficjalnie stajemy się przedsiębiorcami. Wartym uwagi jest fakt, że składając wniosek CEiDG za datę rozpoczęcia działalności można wybrać dzień złożenia wniosku lub można wybrać datę z przyszłości. Tzn. Można złożyć wniosek 2 stycznia z datą rozpoczęcia działalności np. od 5 lutego czy czy 7 marca. Można złożyć wniosek z datą na przyszłość.

Czy coś jeszcze poza wnioskiem CEiDG ?

Warto dodać, że samo złożenie CEiDG rejestruje nas wyłącznie jako przedsiębiorców. Należy jeszcze również pamiętać o rejestracji do ubezpieczeń społecznych ZUS.

Jak wygląda rejestracja do ZUS ?

Wraz ze złożeniem wniosku CEiDG można dodać załącznik ZUS ZUA lub ZUS ZZA jeżeli chcemy skorzystać z ulgi na start. ZUS ZUA lub ZUS ZZA złożyć bezpośrednio w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, jednak o wiele prostszą formą jest zgłoszenie ZUS ZUA w załączniku do wniosku CEiDG.

Pozostaje jeszcze rejestracja do VAT

O rejestracji do VAT podatnik może zdecydować sam czy chce skorzystać ze zwolnienia i na początku skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT czy nie. Jeżeli podatnik decyduje się zarejestrować do VAT wtedy musi złożyć formularz VAT-R. Taki formularz również może załączyć do wniosku CEiDG składanego w urzędzie miasta lub gminy lub może samodzielnie wypełnić formularz VAT-R i złożyć go osobiście lub za pośrednictwem poczty polskiej do właściwego urzędu skarbowego.

Koniecznie należy dodać, że niektóre rodzaje działalności nie mają prawa skorzystać ze zwolnienia VAT. Firmy, które prowadzą działalność doradczą czy prawniczą nie mogą skorzystać ze zwolnienia z VAT i muszą od samego początku zarejestrować się jako czynni podatnicy VAT.

Jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości możesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji klikając w link poniżej:

Możesz napisać do
Doradcy Podatkowego

Masz jakieś pytania? Coś jest dla Ciebie niejasne? Możesz napisać bezpośrednio do właściciela House of Tax, który jednocześnie jest Doradcą Podatkowym
Leave this field blank