Jaka jest najlepsza forma opodatkowania dla firmy informatycznej ?

Jaka forma opodatkowania dla firmy programistycznej jest najlepsza na 2021 r. i 2022 r.?

Uwzględniając zmiany Polskiego ładu, wybór formy opodatkowania dla firmy programistycznej zależy przede wszystkim od tego:

-jak wysoki będzie dochód programisty,
-czy działalność gospodarcza będzie generować wysokie koszty,
-czy programista chce odliczać ulgę na dziecko lub rozliczać się wspólnie z małżonkiem,
-czy programista chce skorzystać z ulgi IP Box obniżającej stawkę podatku dochodowego do 5%.

Początkujący programista zakładający jednoosobową działalność gospodarczą może wybrać jedną z trzech form opodatkowania:

Zasady ogólne – liczone od dochodu;

Podatek liniowy – liczony od dochodu;

Ryczałt ewidencjonowany – liczony od przychodu.

Zasady ogólne

Zasady ogólne to potocznie tak zwana skala podatkowa. Jeszcze w 2021 r. w tej formie opodatkowania mamy dwa progi podatkowe. 17% i 32%. Stosując zasady ogólne 17% podatku opodatkowujemy pierwsze 85 tysięcy złotych swojego dochodu. Od nadwyżki przekraczającej próg 85 tysięcy złotych dochodu odprowadzamy 32% podatku. Co do zasady ta forma opodatkowania jest korzystna w sytuacji, w której dochód w skali roku nie przekracza 100 tysięcy złotych. W tej formie opodatkowania wszystkie koszty zmniejszają nasz dochód.

Po wprowadzeniu nowego ładu stawki podatku pozostaną niezmienione, jednak progi podatkowe ulegną podwyższeniu. Drugą stawkę podatkową (32%) zapłacimy dopiero od nadwyżki przekraczającej próg 120 tysięcy złotych dochodu.

Zasady ogólne umożliwiają skorzystanie z ulg podatkowych np. ulga na dziecko lub ulga na internet. Ponadto można rozliczać się wspólnie z małżonkiem oraz wykorzystać ulgę IP Box (jeżeli sprzedaje się autorskie prawa do programu komputerowego).

Podatek liniowy

Podatek liniowy to jednolita stawka podatkowa 19% niezależnie od uzyskiwanego dochodu. Taka preferencja podatkowa jednak ma swoje minusy – nie można rozliczać ulgi na dziecko lub rozliczać się wspólnie z małżonkiem. W tej formie opodatkowania wszystkie koszty również zmniejszają nasz dochód. Co warte uwagi to fakt, że w tej formie opodatkowania również można zastosować ulgę IP Box – oczywiście jeżeli sprzedaje się autorskie prawa do programu komputerowego.

Ryczał ewidencjonowany

Ta forma podatku ma co do zasady stawkę podatkową 15 %, niestety jest ona liczona od przychodu. W konsekwencji uniemożliwia odliczanie kosztów działalności. Ta forma podatku jest korzystna dla działalności usługowej, którą można wykonywać bez żadnych kosztów lub z minimalnymi kosztami. Czego nie można pominąć, to faktu, że dla Polski ład w 2022 r. może wprowadzi obniżenie stawki podatkowej dla programistów do 12% od przychodu.

Składka Zdrowotna w Nowym Ładzie !

Wybierając formę opodatkowania oczywiście nie można pominąć aspektu składki zdrowotnej, która po wprowadzeniu polskiego ładu może być kluczowym czynnikiem decydującym o wyborze formy opodatkowania. Należy zaznaczyć, że w 2021 r. składka zdrowotna jest taka sama dla wszystkich form opodatkowania. Jednak od 2022 r. ma to ulec zmianie. Stąd na nowy wybór formy opodatkowania jest głównie związany ze składką zdrowotną. Dlatego w podsumowaniu przedstawimy propozycje na 2021 r. i 2022 r.

W 2021 r. niezależnie od formy opodatkowania składka zdrowotna wynosi 381.81 zł, z czego około 320 zł można odliczyć od podatku. Zatem realny ekonomiczny ciężar składki zdrowotnej wynosi około 60 zł miesięcznie.

Po wprowadzeniu polskiego ładu rozliczanie składki zdrowotnej ma się drastycznie zmienić. Sposób liczenia składki zdrowotnej ma być uzależniony od formy opodatkowania. Co najważniejsze to fakt, że od 2022 r. składka zdrowotna nie będzie mogła już być odliczana od dochodu. Zatem dla każdej formy opodatkowania liczenie składki zdrowotnej będzie wyglądało następująco:

Zasady ogólne – 9% od dochodu. (30 tyś. kwoty wolnej od podatku)

Podatek liniowy 4,8% od dochodu. (brak kwoty wolnej od podatku)

Ryczałt ewidencjonowany:
307 zł (dochód roczny do 60 tyś)
511 zł (dochód roczny 60-300 tyś.)
920 zł (dochód roczny przekraczający 300 tyś.)

Podsumowując

Uwzględniając to, że od 2022 r. diametralnie ma się zmienić system obliczania podatku trzeba uwzględnić dwie opcje. Wybór formy opodatkowania na 2021 r. i na 2022 r. Warto wspomnieć, że początkujący programista rejestrujący firmę w 2021 r. może wybrać na ten rok jedną formę opodatkowania, a w 2022 roku będzie mógł ją beż żadnych problemów zmienić na inną.

Propozycja na 2021 r.

Zatem, jeżeli programista w 2021 r. przekracza dochód 100 tyś złotych w skali roku i nie chce odliczać ulg na dzieci lub rozliczać się wspólnie z małżonkiem, to korzystną formą opodatkowania będzie podatek liniowy. Natomiast jeżeli programista chce korzystać z ulg podatkowych i nie przekracza około 100 tyś złotych dochodu w skali roku, (co się rzadko zdarza) to lepsza będzie forma rozliczania podatku na zasadach ogólnych. W przypadku gdy działalność programisty nie generuje żadnych kosztów koniecznie powinien rozważyć ryczałtową formę opodatkowania.

Propozycja na 2022 r.

W 2022 r. dla programistów mało korzystną formą opodatkowania wydaje się być podatek liniowy. Chyba, że programista sprzedaje autorskie prawa do programu komputerowego i zamierza skorzystać z ulgi IP Box. Zasady ogólne mogą być najmniej opłacalną formą opodatkowania ze względu na wysoką stawkę składki zdrowotnej (9% !) Mając na uwadze wprowadzane zmiany najkorzystniejszą formą opodatkowania na 2022 r. wydaje się być ryczałt ewidencjonowany, ale wyłącznie w sytuacji gdy programista nie ponosi większych kosztów działalności i nie planuje korzystać z ulgi IP Box.

Jeżeli nadal masz jakieś pytania lub wątpliwości możesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji klikając w link poniżej:

Możesz napisać do
Doradcy Podatkowego

Masz jakieś pytania? Coś jest dla Ciebie niejasne? Możesz napisać bezpośrednio do właściciela House of Tax, który jednocześnie jest Doradcą Podatkowym
Leave this field blank