Kiedy wybrać ryczałt ewidencjonowany?

W dzisiejszym wpisie na blogu omówimy ryczałt ewidencjonowany jako formę opodatkowania działalności gospodarczej. Po wprowadzeniu Polskiego Ładu w 2022 roku ryczałt stał się jedną z popularniejszych opcji dla przedsiębiorców. Przeanalizujemy, kiedy najbardziej opłaca się wybrać ryczałt, oraz jak prawidłowo stosować jego stawki. Zapraszamy do lektury!

Ryczałt ewidencjonowany – podstawowe informacje

Ryczałt ewidencjonowany jest formą opodatkowania przychodów, w której stawkę podatku nalicza się od osiągniętego przychodu, pomijając koszty prowadzenia działalności. W odróżnieniu od zasad ogólnych, gdzie podatek oblicza się od dochodu (przychody minus koszty), ryczałt koncentruje się wyłącznie na przychodach.

Główne cechy ryczałtu ewidencjonowanego

1. Opodatkowanie Przychodu**: Ryczałt nalicza się od całości osiągniętych przychodów. Jest to korzystne dla firm z niskimi kosztami działalności.

2. Różne Stawki Podatkowe**: Wysokość stawki zależy od rodzaju działalności. Ustawa o ryczałcie szczegółowo określa stawki dla różnych typów usług i działalności.

3. Brak Możliwości Ulg**: Przedsiębiorcy na ryczałcie nie mogą korzystać z ulg rozliczeniowych, takich jak ulga na dziecko czy internet. Nie mogą też rozliczać się wspólnie z małżonkiem.

4. Niższa Składka Zdrowotna**: Składka zdrowotna na ryczałcie jest niższa i zależna od przychodu, ale w sposób skokowy, a nie procentowy. W 2024 roku składki zdrowotne wynoszą:

   – 419,46 zł dla przychodów do 60 000 zł rocznie,

   – 699,11 zł dla przychodów między 60 000 zł a 300 000 zł,

   – 1258,39 zł dla przychodów powyżej 300 000 zł rocznie.

Kiedy wybrać ryczałt ewidencjonowany?

Niskie koszty prowadzenia działalności

Ryczałt opłaca się firmom, które generują niskie koszty lub ich nie mają wcale. Przykłady to przedsiębiorstwa usługowe z minimalnymi wydatkami operacyjnymi.

Wysokie przychody

Firmy osiągające przychody przekraczające 120 000 zł rocznie mogą zyskać na wyborze ryczałtu, zwłaszcza jeśli ich działalność można opodatkować niższymi stawkami, np. 8,5%.

Specyficzne branże

Ryczałt jest korzystny dla działalności, gdzie łatwo określić stawkę podatku na podstawie ustawy. Dotyczy to m.in.:

– **Usługi IT i programowanie**: 12% dla usług związanych z oprogramowaniem.

– **Zarządzanie projektami**: 8,5% dla działalności menedżerskiej.

– **Marketing i reklama**: 15% dla usług marketingowych.

– **Wolne zawody**: 17% dla zawodów takich jak adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi.

Wysokie przychody, niskie koszty

Ryczałt jest atrakcyjny dla freelancerów, lekarzy, architektów i innych specjalistów, którzy mają wysokie przychody, ale niskie koszty operacyjne. Przykłady obejmują firmy budowlane z opodatkowaniem na poziomie 5,5%.

Jak prawidłowo stosować stawki ryczałtu?

Stosowanie stawek ryczałtu wymaga precyzyjnego określenia rodzaju wykonywanych usług. Każda działalność ma przypisaną konkretną stawkę, co należy uwzględnić w rozliczeniach. Przykładowo, programista zarządzający zespołem powinien rozliczać się według dwóch stawek: 12% za programowanie i 8,5% za zarządzanie.

Różne stawki dla różnych usług

W ustawie o ryczałcie, artykuł 12 szczegółowo określa stawki podatku dla różnych typów usług. Oto kilka przykładów:

– **17%** – Przychody osiągane przez wolne zawody, takie jak adwokaci, radcy prawni, biegli rewidenci, doradcy podatkowi.

– **15%** – Przychody ze świadczenia usług pośrednictwa, reklamy, badania rynku, tłumaczeń.

– **14%** – Przychody z usług opieki zdrowotnej, architektonicznych, inżynierskich, badania i analiz technicznych.

– **12%** – Przychody z usług IT, wydawania oprogramowania, doradztwa w zakresie oprogramowania i zarządzania siecią.

– **10%** – Przychody z kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek.

– **8,5%** – Przychody z działalności usługowej, w tym gastronomicznej (z wyłączeniem napojów alkoholowych powyżej 1,5%).

– **5,5%** – Przychody z robót budowlanych.

– **3%** – Przychody z działalności gastronomicznej.

– **2%** – Specyficzne przypadki określone w ustawie.

Przykład stosowania różnych stawek

Jeśli przedsiębiorca wykonuje kilka rodzajów usług w ramach jednej umowy, powinien stosować różne stawki podatkowe. Przykładowo, programista zarządzający zespołem powinien opodatkować przychody z programowania stawką 12%, a przychody z zarządzania stawką 8,5%. Można to zrobić na jednej fakturze, wystawiając dwie pozycje: programowanie i zarządzanie.

Składka zdrowotna na ryczałcie

Składka zdrowotna na ryczałcie jest niższa i mniej uzależniona od wyników finansowych firmy w stosunku do zasad ogólnych, gdzie wynosi 9% od dochodu. Na ryczałcie składka zdrowotna zależy od przychodu i jest określona w trzech wariantach:

1. **0 – 60 000 zł** – Składka zdrowotna wynosi 419,46 zł miesięcznie.

2. **60 000 – 300 000 zł** – Składka zdrowotna wynosi 699,11 zł miesięcznie.

3. **Powyżej 300 000 zł** – Składka zdrowotna wynosi 1258,39 zł miesięcznie. Przy rozpoczęciu działalności gospodarczej i braku pełnych 12 miesięcy za poprzedni okres, składkę zdrowotną nalicza się na bieżąco. Jeśli przekroczymy próg przychodów w ciągu roku, musimy dopłacić różnicę w składkach za miesiące, w których płaciliśmy niższą składkę.

Ryczałt ewidencjonowany może być optymalną formą opodatkowania dla wielu przedsiębiorców, zwłaszcza tych z niskimi kosztami działalności i wysokimi przychodami. Pamiętaj jednak, że każda sytuacja jest inna, dlatego warto skorzystać z profesjonalnej porady podatkowej.

Kiedy ryczałt jest najbardziej opłacalny?

1. **Niskie koszty prowadzenia działalności**: Przedsiębiorstwa usługowe z minimalnymi wydatkami.

2. **Wysokie przychody**: Firmy osiągające przychody przekraczające 120 000 zł rocznie.

3. **Specyficzne branże**: Usługi IT, zarządzanie projektami, marketing, reklama, wolne zawody.

4. **Wysokie przychody, niskie koszty**: Freelancerzy, lekarze, architekci, specjaliści budowlani.

Wybór odpowiedniej formy opodatkowania to ważna decyzja. Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady, zapraszamy na bezpłatną konsultację, którą możesz zamówić wypełniając poniższy formularz.

ZAMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ
Z DORADCĄ PODATKOWYM !

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące Twojej działalności gospodarczej zamów bezpłatną konsultację z Doradcą Podatkowym, podczas której rozwiejemy Twoje wątpliwości.

  •