Księgowość Spółki a jednoosobowej działalności

Zastanawiasz się jaki rodzaj firmy otworzyć? Wybrać spółkę czy jednoosobową działalność gospodarczą? W tym artykule pomożemy podjąć Ci decyzję. Najważniejszą kwestią jest zrozumienie jaka jest różnica pomiędzy spółką a jednoosobową działalnością gospodarczą.

 

Zakładanie jednoosobowej działalności

Założenie jednoosobowej działalności wiąże się z jej rejestracją w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej). Jest to nieskomplikowany proces, który nie wymaga zbędnych formalności i jest całkowicie darmowy. Zaznaczyć należy, że darmowe jest również dokonywanie późniejszych zmian w rejestrze. Założenia działalności można dokonać:

  • wyłącznie online – w tym wypadku konieczne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, którego wyrobienie wiąże się z kosztem,
  • częściowo online – rejestracja działalności odbywa się online, jednak celem uwierzytelnienia wniosku o założenie działalności konieczna jest wizyta w urzędzie w terminie 7 dni od jego złożenia,
  • osobiście w siedzibie urzędu.

 

Koszty Spółki

Założenie Spółki wiąże się ze zgłoszeniem jej do KRS. Aby zgłosić Spółkę do KRS konieczne jest sporządzenie przez notariusza umowy Spółki w formie aktu notarialnego, co jak się już domyślasz wiąże się z kosztami. Koszty te uzależnione są od wysokości kapitału zakładowego, który również trzeba ustalić i wpłacić na konto Spółki. Tańszą wersją jest rejestracja Spółki online i skorzystanie z gotowego wzoru umowy Spółki, jednakże trzeba się liczyć z tym, że wzór ten zawiera tylko podstawowe elementy. Ponadto korzystając z tej opcji nie można zapomnieć o uiszczeniu podatku od czynności cywilnoprawnych, w pierwszym przypadku dopilnowuje tego za nas notariusz.

Opodatkowanie i księgowość

W jednoosobowej działalności gospodarczej podatnikiem jest przedsiębiorca – osoba fizyczna. Jest on zatem zobowiązany do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Istnieją cztery sposoby rozliczenia podatku dla jednoosobowej działalności osobowej:

  • karta podatkowa, która polega na ustaleniu określonej wysokości podatku niezależnie od wysokości uzyskanego przychodu, jednakże zastosować ją mogą tylko wybrani,
  • ryczałt ewidencjonowany zależy od formy prowadzenia działalności, dokładne stawki określa Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym,
  • rozliczenie na zasadach ogólnych, tzw. skala podatkowa – wysokość podatku wynosi 17%, zaś po przekroczeniu progu podatkowego (85 528 zł ) wynosi 32%
  • podatek liniowy, który wynosi 19%

Z kolei Spółka jest podmiotem prawnym, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Podatek ten wynosi obecnie 19% i jest liczony od osiągniętego zysku brutto. Mniejsze Spółki oraz te rozpoczynające swoją działalność mogą skorzystać z obniżonej stawki, która wynosi 9%.

Kolejną różnicą jest forma prowadzenia księgowości. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zobowiązany jest do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów (KPiR), a w przypadku przekroczenia progu 2 mln euro pełne księgi handlowe. Większość przedsiębiorców prowadzi KPiR we własnym zakresie, dzięki czemu unikają dodatkowych kosztów. Inaczej sprawa wygląda w Spółkach. Tutaj niezbędne jest prowadzenie ksiąg rozrachunkowych, a to już wyższy poziom wtajemniczenia, co skutkuje już potrzebą zatrudnienia doświadczonego księgowego. Dodatkowo każda ze Spółek na podstawie przepisów prawnych zobowiązana jest do sporządzania sprawozdań finansowych.

Pozostałe koszty – ZUS i składki zdrowotne

Osoba prowadząca jednoosobową działalnością gospodarczą zobowiązana jest do odprowadzania składki ZUS oraz składki zdrowotnej. Jednakże przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności przedsiębiorca korzysta z preferencyjnych warunków, a preferencja ta dotyczy opłacania składek ZUS w wysokości 30%. Dodatkowym przywilejem, z którego przedsiębiorca może skorzystać, przy spełnieniu określonych warunków, to tzw. ulga na start. Dzięki uldze na start przedsiębiorca przez pierwsze sześć miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej zobowiązany jest jedynie do odprowadzania składki zdrowotnej, potem zastosowanie mają preferencyjne warunki w odniesieniu do składek ZUS.

W podobnym położeniu znajduje się przedsiębiorca prowadzący Spółkę, jeśli jest on jedynym wspólnikiem. Zobowiązany jest on, tak samo jak osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, do opłacania składek ZUS i składek zdrowotnych. Istotną różnicą jest to, że przedsiębiorca prowadzący Spółkę nie może skorzystać z preferencyjnych warunków ani z ulgi na start, czyli od pierwszego miesiąca działalności ponosi on pełne koszty składek ZUS oraz składek zdrowotnych.

A jak jest w przypadku Spółki, gdzie mamy więcej wspólników? Otóż, jeśli w Spółce mamy do czynienia z większą ilością wspólników to nie podlegają oni obowiązkowi odprowadzania składek na ZUS.

Odpowiedzialność w firmie

Odpowiedzialność przedsiębiorcy w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej jest nieograniczona, co oznacza, że odpowiada on całym swoim majątkiem za zobowiązania firmy.

Sytuacja inaczej przedstawia się w Spółce Przedsiębiorcy prowadzący ten rodzaj działalności odpowiadają do wysokości wkładu wniesionego do Spółki, ponieważ Spółka jako twór odpowiada swoim majątkiem w przypadku zobowiązań. Dodatkowej odpowiedzialności w szczególnych przypadkach może podlegać zarząd Spółki. Odpowiedzialność tę opisuje dokładnie kodeks spółek handlowych.

A więc jednoosobowa działalność czy Spółka?

Jeśli planujesz rozkręcenie małego biznesu na niewielką skalę i nie wiąże się on z koniecznością zaciągnięcia dużych zobowiązań finansowych, to najlepszym rozwiązaniem będzie dla Ciebie jednoosobowa działalność gospodarcza. Istotnym plusem tego typu działalności jest skorzystanie z preferencyjnych warunków oraz ulgi na start. Zaznaczyć należy również, że w przypadku niepowodzenia czy zmiany decyzji co do formy zatrudnienia jaka najbardziej Ci pasuje, zamknięcie działalności nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.

Z kolei może planujesz biznes na ogromną skalę? Zamierzasz zaciągnąć kredyt na jego prowadzenie? Chcesz mieć wspólników? Jeśli na te pytania odpowiedziałeś „tak”, to Spółka to forma prowadzenia biznesu dla Ciebie, zwłaszcza że prowadzenie biznesu na ogromną skalę wymaga już wsparcia profesjonalistów z branży podatkowo-księgowej. Istotnym plusem jest to, iż w przypadku niepowodzenia, odpowiedzialność wspólników jest w dużym stopniu ograniczona.

Jeżeli po przeczytaniu tego artykułu nadal masz wątpliwości możesz skorzystać z naszej bezpłatnej konsultacji.

Zapraszamy.

House of Tax