Jak rozliczyć okulary w kosztach rachunkowych firmy ?

Nasze biuro rachunkowe wyjaśnia w jakiś sposób przedsiębiorca może rozliczyć zakup okularów do firmy.

Zasada podstawowa rozliczania kosztów podatkowych w firmie.

Zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi za koszty uzyskania przychodu uważa się wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Zatem można przyjąć, że wszystkie koszty, które są ponoszone w celu zwiększenia lub zabezpieczenia przychodów mogą być zaliczone w kosztach rachunkowych firmy.

Racjonalność kosztów podatkowych

Przy czym należy zaznaczyć, że ustawodawca nie wprost nakłada na przedsiębiorce obowiązek „racjonalnej” oceny tego, co zwiększa lub zabezpiecza przychód jego firmy. Ową racjonalność należy badać z uwzględnieniem indywidualnego profilu działalności firmy. Przykładowo, firma informatyczna prowadzona przez jedną osobę bez pracowników, która zakupi 4 samochody w leasing do własnej firmy, będzie miała trudne zadanie aby uzasadnić racjonalność takiego zakupu. Natomiast warsztat samochodowy prowadzony przez jedną osobę bez pracowników, zawsze może zaciągnąć leasing na 4 samochody, aby rozszerzyć swoją ofertę o samochody zastępcze dla swoich klientów.

Katalog wykluczeń kosztów podatkowych

Należy również dodać, że ustawodawca w art. 23 ustawy o PIT wymienia zbiór wydatków nienależących do kosztów podatkowych firmy. Jednakże należy jednoznacznie zaznaczyć, że nie wymienienie danego kosztu tym katalogu jednoznacznie nie wskazuje, że automatycznie można dany koszt zaliczyć w kosztach rachunkowych firmy. Zawsze należy badać dany koszt pod kątem racjonalnego związku przyczynowo skutkowego ze zwiększeniem przychodu lub zabezpieczeniem źródła przychodu. Niniejszy katalog, nie zawiera okularów, a zatem daje możliwość zaliczenia kosztów okularów w kosztach rachunkowych firmy. Jednak należy dokładnie zbadać związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy poniesionym kosztem, a osiągnięciem danego przychodu. W związku z tym należy podzielić koszt zakupu okularów na dwie kategorie.

1. Okulary dla pracowników

2. Okulary dla właściciela firmy

Okulary dla pracowników

Na podstawie §2 pkt. 4 i §8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. – pracownicy wykonujący praca na stanowiskach, które są wyposażone w monitor komputerowy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom okulary jeżeli:

-wyniki badań lekarskich tego wymagają

-pracownicy korzystają w czasie pracy z monitora dłużej niż połowa dobowego wymiaru czasu pracy.

Jeżeli u danego pracownika wystąpiła, któraś z wyżej wymienionych okoliczności pracodawca jest zmuszony ponieść koszt zakupu okularów dla pracownika. Taki koszt bez wątpienia można zaliczyć w kosztach rachunkowych firmy. Taki wydatek spełnia warunki wyżej wymieniona i określone w art. 22 ustawy o PIT.

W ramach ciekawostki warto dodać, że takiego rodzaju świadczenie przez przedsiębiorco nie generuje przysporzenia majątkowego dla pracownika na gruncie ustawy o PIT, a zatem nie ma konieczności odprowadzania podatku dochodowego pracownika. Nie ma tutaj znaczenia czy przedsiębiorca z własnej kieszeni ponosi koszt zakupu okularów dla pracownika czy zwraca koszty zakupu pracownikowi.

Okulary dla właściciela firmy – przedsiębiorcy

W przypadku zakupu okularów na potrzeby właściciela firmy przepisy podatkowe nie pozwalają zaliczyć takiego wydatku w kosztach rachunkowych firmy. Nawet jeżeli przedsiębiorca potrzebuje tych okularów do prowadzenia firmy, nie może ich zaliczyć w kosztach księgowych firmy. Tego rodzaju wydatek jest traktowany jako wydatek prywatny właściciela firmy nie mający związku przyczynowo skutkowego z prowadzoną działalnością.

W dniu 10 lutego 2010 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy wydał interpretacje o syg. ITPB1/415-790/08/AK, w której stwierdził jednoznacznie:

„(…) wydatek na zakup okularów korekcyjnychma na celu ochronę jego zdrowia. Wydatki uwarunkowane stanem zdrowia osoby prowadzącej działalność gospodarczą należą do wydatków o charakterze osobistym. W sytuacji zaistnienia wady wzroku, czy też jej pogłębiania się, osoba fizyczna jest zmuszona do poczynienia zakupu okularów z odpowiednimi szkłami niezależnie od tego czy prowadzi działalność gospodarczą, czy też działalności takiej nie prowadzi. Tak więc, bezpośrednim celem jaki jest związany z ponoszeniem tego rodzaju wydatków jest ochrona wzroku, a nie osiągnięcie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Poniesienie wydatków na zakup okularów nie ma realnego wpływu na wysokość przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ani też związku z prowadzoną działalnością jako źródłem przychodów.”

Jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości skontaktuj się z naszym biurem rachunkowym we Wrocławiu

Biuro rachunkowe Wrocław
House of Tax