Polski Ład – Dwie metodologie liczenia składki zdrowotnej na ryczałcie.

W związku nowelizacją podatkową „Polski Ład” od stycznia 2022 r. uległa zmianie metodologia wyliczania składki zdrowotnej. W przypadku firm rozliczających się na zasadzie podatku ryczałtowego składka zdrowotna uzależniona jest od przychodu. Ustawodawca uzależnił wysokość składki zdrowotnej od kwoty przychodu osiągniętego w skali roku:

Przychód do 60 tys. zł – składka zdrowotna – 335,94 zł

Przychód pomiędzy 60 tys. zł a 300 tys. zł. – składka zdrowotna 559,89 zł

Przychód ponad 300 tys. zł – składka zdrowotna 1007,81 zł.

Z uwagi na fakt, iż podatnik musi zadeklarować już od stycznia jaki osiągnie przychód w całym roku, ustawodawca wprowadził dwie metody naliczania składki zdrowotnej.

Metoda uproszczona, zakłada, że przy określaniu miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorca może przyjąć kwotę przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym. Tak ustaloną miesięczną podstawę wymiaru składki zdrowotnej ubezpieczony jest zobligowany stosować przez cały rok kalendarzowy.

Ta metoda zakłada, że podatnik na podstawie przychodu z poprzedniego roku może już na samym początku zadeklarować w którym progu przychodowym się mieści.

Aby móc skorzystać z tej metody podatnik musi spełnić warunek prowadzenia działalności przez cały poprzedni rok kalendarzowy. Jest on konieczny, czyli z formy uproszczonej nie mogą skorzystać osoby, które zawiesiły działalność choćby na miesiąc lub rozpoczęły działalność w 2021 roku.

Metoda na bieżąco – Jeśli przedsiębiorca nie wybierze uproszczonej formy wyliczania podstawy składki zdrowotnej lub nie może z niego skorzystać, wówczas przychód należy śledzić na bieżąco i w razie przekroczenia danego progu przychodu już za miesiąc, kiedy nastąpiła taka sytuacja, uiścić składkę zdrowotną w wyższej wysokości. W tym przypadku, jeżeli przychody w ciągu roku wzrosną do drugiego czy trzeciego pułapu, za miesiące poprzednie konieczne będzie zapłacenie wyrównania według stawki obowiązującej za ostatni miesiąc w roku.

Wszyscy Podatnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w 2021 r. muszą zostać rozliczeni metodą na bieżąco. Zatem u tych podatników składka zdrowotna za styczeń musi zostać naliczona w wysokości 335,94 zł.

Mając powyższe na uwadze należy się liczyć z tym, że w miesiącu, w którym zostanie przekroczony łączny narastający przychód w wysokości 60 tys. zł. to za miesiące poprzednie trzeba będzie zapłacić wyrównanie. Dla przykładu w przypadku osiągnięcia przychodu określonego dla drugiego progu 60 tys. zł., a 300 tys. zł. (559,89 – 335,94 = 223,95 zł – za każdy miesiąc, w którym opłacano niższą składkę zdrowotną.

Chcesz się dowiedzieć czegoś więcej na ten temat napisz do nas klikając w przycisk poniżej.