Ryczałt dla programisty – jak prawidłowo stosować stawki ryczałtu?

W tym Artykule opowiem o tym, jaką stawkę ryczałtu powinien stosować programista – oczywiście, jeżeli wybierze tą formę opodatkowania. Ponadto z tego artykułu dowiesz się też jak prawidłowo stosować stawki ryczałtu. Jeżeli właśnie zakładasz działalność programistyczną albo już ją prowadzisz to zachęcam cię do przeczytania całego materiału do końca.

Tytułem wyjaśnienia prezentując niniejszy materiał uprościłem pewne kwestie niektóre pominąłem, aby przedstawić istotę mechanizmu stosowania stawek ryczałtu. Kwestie stawki podatku od działalności doradczej w zarządzaniu, czyli słynny kod PKD 7022 przedstawię w kolejnym artykule. Żeby już nie przedłużać zapraszam cię do części merytorycznej tego artykułu.

JAK PRAWIDŁOWO STOSOTWAĆ RYCZAŁT?

Jak już wyjaśniałem w odcinku dotyczącym form opodatkowania ryczałt jest podatkiem przychodowym, a nie dochodowym. W ryczałcie stawkę podatku nalicza się od osiągniętego przychodu. Co oznacza, że wliczając podatek całkowicie pomija się koszty. To jest pierwsza bardzo ważna różnica pomiędzy ryczałtem a skalą podatkową i podatkiem liniowym. Drugą istotną różnicę jest to, że będąc na ryczałcie mamy cały wachlarz stawek podatkowych. Będąc na skali podatkowej stawka jest jedna niezależnie od tego, co się faktycznie wykonuje na skali mamy 12% podatku od do 120 000 zł i 32% od nadwyżki ponad 120 000, a na podatku liniowym mamy 19% podatku i nie ma żadnego znaczenia co wykonujemy. Natomiast na ryczałcie stawki są uzależnione od tego, co się faktycznie wykonuje. Bardzo często przedsiębiorcy nie mają 100% pewności, którą stawkę mają stosować. Warto tutaj podkreślić, że stawki ryczałtu nie determinuje kod PKD wybrany podczas rejestracji działalności gospodarczej. Co do zasady ma znaczenie, jakie kody PKD wybierzemy podczas rejestracji, ponieważ prowadząc działalność można wykonywać wyłącznie czynności PKD zadeklarowane w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej jednak ta klasyfikacja nie ma bezpośredniego wpływu na stawki ryczałtu. Dla prawidłowego stosowania stawki ryczałtu determinującym jest to co faktycznie przedsiębiorca wykonuje. Przedsiębiorca może deklarować usługi na podstawie PKWiU, czyli polskiej klasyfikacji wyrobów i usług i to tak naprawdę PKWiU bardziej determinuje stawki ryczałtu. Natomiast formalny wybór właściwej stawki następuje każdorazowo podczas wystawienia faktury, kiedy to dokładnie oznaczamy wykonanie usługi. W tym miejscu mały dysclaimer stosowanie stawek należy rozpatrywać przez pryzmat tego, co ty wykonujesz, a nie to, co sprzedaje firma z którą Pracujesz częstym Błędem jest też to, że specjaliści na przykład od marketingu pracujący w firmach technologicznych próbują podpinać się pod stawkę 12%, a tak naprawdę usługi marketingowe powinny być opodatkowane stawką 15%. Niezależnie od tego, czy zajmujesz się marketingiem w firmie budowlanej medycznej technologicznej, czy prawnej to zawsze twoja stawkę podatku determinuje to, co ty wykonujesz, a nie to, w jakiej branży działa Twój kontrahent.

KTÓRA STAWKA RYCZAŁTU JEST DLA MNIE PRAWIDŁOWA?

Aby dokładnie wyjaśnić stawki podatku dla programistów należy pochylić się nad artykułem 12 ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych dochodów. Dla programisty, który pisze kod domniemaną stawką jest 12%. ale co w przypadku, jeżeli programista wykonuje jeszcze dodatkowe czynności. Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której programista w ramach swojej działalności gospodarczej zadeklarował dwa kody PKD. Pierwszy kod jako działalność związana z oprogramowaniem, czyli zwykłe pisanie kodu Drugi rodzaj działalności to działalność menadżerska. Ponieważ doświadczony programista może również zarządzać zespołem mniej doświadczonych programistów. Czy te dwa rodzaje działalności powinny być opodatkowane tą samą stawką? Na to pytanie odpowiada artykuł 12 ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów w tak zwanej ustawie ryczałtowej. Artykuł 12, określa jakie stawki, do jakich czynności należy przypisać. W tym artykule w punkcie 2b mamy określoną w punkcie 2b mamy określoną stawkę 12%, która określa, że przychody związane ze świadczeniem usług związanych z wydawaniem w punkcie a pakietów gier komputerowych, czyli tych, którzy wydają te oprogramowanie pakietów oprogramowania systemowego oprogramowania użytkowego i oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu są opodatkowane stawką 12%, natomiast punkt B odnosi się bardziej do osób, które są operacyjne, czyli wykonują to oprogramowanie i to jest 12% stawką ryczałtu. Ponadto 12% stawką ryczałtu opodatkowane są przychody z wykonywania usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego związanych z oprogramowaniem związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania w zakresie instalowania oprogramowania i związanych z zarządzaniem siecią systemami informatycznymi. Ale co w przypadku gdy programista wykonuje też innego rodzaju usługi tutaj należałoby się pochylić nad tym jak prawidłowo powinno się stosować stawki ryczałtu. Co do zasady wszystkie przychody z działalności usługowej powinny być opodatkowane stawką 8,5% chyba, że inny punkt tego artykułu nie stanowi inaczej. Oznacza to tyle, że jeżeli mamy działalność usługową, która nie została nigdzie indziej sklasyfikowana to znaczy, że stosujemy stawkę 8,5%. Natomiast, jeżeli została gdzieś sklasyfikowana to stosujemy stawkę właściwą przypisaną dla konkretnej czynności i tak mamy w przypadku działalności IT w tym punkcie 2b działalność IT została opodatkowana stawką 12%. Natomiast, działalność menadżerska nie została gdzie indziej sklasyfikowana czyli powinna być opodatkowana stawką 8,5%. Natomiast działalność menadżerska polegająca na doradztwie w zarządzaniu jest już opodatkowana 15% stawką ryczałtu. Jeżeli nie robimy doradztwa zarządzaniu a samo zarządzanie to istnieje szereg interpretacji, o czym opowiem w kolejnym artykule mogą być opodatkowane stawką 8,5%. Tutaj należałoby wyjaśnić, że programista, który jednocześnie pisze kod i zarządza zespołem i jest i pełni funkcję menadżera zespołu, to tak naprawdę wykonuje dwa rodzaje usług. Pierwszą są usługi programistyczne, a drugą są usługi związane z zarządzaniem i jeżeli na przykład ten programista 50% czasu poświęca na programowanie 50% czasu poświęca na zarządzanie zespołem to połowę swojego wynagrodzenia powinien opodatkować stawką 8,5% i połowę pozostałego wynagrodzenia powinien opodatkować stawką 12%.

ŚREDNIA NOMINALNA STAWKA RYCZAŁTU

Skoro programista, który wykonuje dwa rodzaje działalności i stosuje dwie różne stawki to jaki procent podatku zapłaci globalnie od swoich przychodów? Pomocna w odpowiedzi na to pytanie będzie średnia ważona. Trzeba zważyć ile procent wynagrodzenia odpowiada, za jaką czynność. Teraz należałoby ustalić jaka proporcja wynagrodzenia przypada, za które czynności. Dobrym odpowiednikiem wagi może być czas poświęcony na wykonanie danej usługi. Wyobraźmy sobie, że nasz doświadczony programista wykonuje usługi programowania opodatkowane stawką 12% i kierowanie zespołem opodatkowuje stawką 8,5%. Na obydwie czynności poświęca po 50%. Czyli 50% czasu na kierowanie zespołem innych pracowników i 50% czasu na pisanie kodu to nominalna stawka podatku od całego przychodu wyniesie 10,25%. Jeżeli nasz programista będzie poświęcać więcej czasu na programowanie wtedy globalna stawka podatku będzie wzrastać. Natomiast, jeżeli nasz programista poświęci więcej czasu na kierowanie zespołem wtedy globalna stawka podatku będzie maleć.

CZĘSTY BŁĄD WŚRÓD SPECJALISTÓ IT STOSUJĄCYCH RYCZAŁT

Czasem zdarza się, że osoby zarządzające zespołem it stosują stawkę 12%, które jest właściwe dla programistów, a nie kierowników zespołów. Żeby zaprezentować to ile przez to tracimy zróbmy porównanie. Załóżmy, że nasz programista poświęca 90% czasu na kierowanie zespołem i 10% czasu poświęca na programowanie i jego miesięczna kwota wynagrodzenia wynosi 20 000 zł przykładowo nasz programista osiąga przychody na poziomie 20 000 zł i wszystko opodatkowuje stawką 12%. wtedy zapłaci zaliczkę na poziomie 2400 zł. Natomiast programista który osiąga 20 tysięcy złotych przychodu i 90% czasu poświęca na kierowanie zespołem to de facto 90% czasu 90% z 20 000 to jest 18 tysięcy które poświęca na kierowanie zespołem i dlatego opodatkowuje to stawką 8,5% I pozostałą część czyli 10% z 20 000 stanowi 2000 zł które poświęca na programowanie z tytułu którego otrzymuje wynagrodzenie z programowania opodatkowuje stawką 12% i teraz 8,5% z 18 tysięcy to jest 1530 zł natomiast 12% z 2 tysięcy to jest 240 zł co łącznie daje 1770 zł i teraz programisty programista, który opodatkowuje swoje wynagrodzenie dwoma stawkami tak naprawdę płaci zaliczkę na podatek dochodowy o 630 zł mniej, czyli w tym przypadku stawka globalna czy nominalna od 20 000 zł licząc tą po tej kwocie tak naprawdę stanowi 8,85 %. To jest to jest średnia ważona z tych dwóch zastosowanych stawek. Aby mieć pewność prawidłowości stosowania stawki można wystąpić do Krajowej informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, która potwierdzi lub zaprzeczy twoim przypuszczeniu przed wystąpieniem z wnioskiem do Krajowej informacji Skarbowej można jeszcze potwierdzić prawidłowość wykonywania czynności do głównego Urzędu Statystycznego o nadanie numeru PKWiU, ale mimo wszystko zarówno wniosek do Krajowej informacji Skarbowej, jak i do głównego Urzędu Statystycznego nie dadzą ci nigdy stuprocentowej ochrony, ponieważ te instytucje badają wyłącznie stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę nigdy nie badają stanu rzeczywistego. Więc o tych wnioskach opowiem więcej o tych wnioskach kolejnym artykule. Na dzisiaj to by było na tyle Mam nadzieję, że już wiesz jak prawidłowo stosować ryczałt dla programisty. Jeżeli jednak masz jakieś wątpliwości co do wyboru formy opodatkowania, lub stosowania stawki Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji w naszej kancelarii wypełniając formularz znajdujący się poniżej.

ZAMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ
Z DORADCĄ PODATKOWYM !

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące Twojej działalności gospodarczej zamów bezpłatną konsultację z Doradcą Podatkowym, podczas której rozwiejemy Twoje wątpliwości.

  •