Co to jest Ulga IP Box ?

Ulga IP Box jest preferencja polegającą na preferencyjnym opodatkowaniu dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży usług lub produktów, które są oparte o prawo własności Intelektualnej „Intelectual Property” Ulga IP BOX w swojej istocie oraz założeniu ma motywować przedsiębiorców do wzmożonego szukania rozwoju w zakresie nowych technologii oraz prawach własności intelektualnej, która ma doprowadzić do rozwoju gospodarki opartej o wiedzę.

Ulga IP Box - Preferencja dla programistów - Biuro rachunkowe Wrocław
Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/ip-box

Co daje ulga IP Box ?

Ulga IP Box daje możliwość stosowania przepisów przyznających preferencyjne opodatkowanie 5% stawką podatkową od dochodów uzyskiwanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Na podstawie art. 30ca oraz 30cb ustawy o PIT podatnik który uzyskuje dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej może po zakończonym roku podatkowym obniżyć swój podatek do 5% i tym samym złożyć wniosek o zwrot nadpłaconego podatku. Osoby objęte preferencyjną ulgą mogą stosować stawkę 5% podatku zamiast:

17/32 proc. (zasady ogólne PIT), 
19 proc. (podatek liniowy PIT),
9/19 proc. (podatek CIT).

Kto może skorzystać z ulgi ?

Przedsiębiorcy, którzy uzyskują dochody z pracy nad prawami własności intelektualnej (IP) (w tym również nad autorskimi prawami komputerowymi) uzyskiwanej w ramach działalności badawczo-rozwojowej (B+R) Aby móc skorzystać z ulgi trzeba spełnić kilka warunków oraz w odpowiedni sposób prowadzić ewidencję podatkową.

O tym czym jest kwalifikowana własność intelektualna oraz jak dokładnie rozliczyć dochody z takiej działalności oraz wiele innych szczegółów odnośnie definicji podatkowej działalności badawczo-rozwojowej dowiesz się w niniejszej sekcji poświęconej IP Box.

Biuro rachunkowe Wrocław
House of Tax