Dlaczego księgowa nie udziela porad podatkowych ?

Zastanawiasz Cię czasem dlaczego księgowa nie doradza jak optymalnie rozliczać koszty Twojej firmy?  Nie udziela porad podatkowych? Na te pytania jest prosta i jednoznaczna odpowiedz.  Księgowa nie może udzielać porad podatkowych! Na samym wstępie warto wyjaśnić czym jest udzielanie porad podatkowych. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy  o doradztwie podatkowym – czynności doradztwa podatkowego obejmują:

  1. Udzielanie podatnikom na ich zlecenie porad lub na ich rzecz porad, opinii, wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych;
  2. Prowadzenie w imieniu i na rzecz podatników ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielenie im pomocy w tym zakresie;
  3. Sporządzanie w umieniu i na rzecz podatników zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;
  4. Reprezentowanie podatników przed organami skarbowymi oraz przed sądami administracyjnymi w zakresie ich zobowiązań podatkowych;
  5. Wykonywanie niezależnego audytu funkcji podatkowej, o której mowa w art. 20 zo Ordynacja Podatkowa. 

Doradca Podatkowy może udzielać porad podatkowych

Zgodnie z art. 4 ust.  1  ustawy o doradztwie podatkowym podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 (czyli udzielania podatnikom porad, opinii i wyjaśnień) są wyłącznie:

  1. Doradcy Podatkowi;
  2. Adwokaci i Radcowie Prawni;
  3. Biegli Rewidenci.

Księgowa wyłącznie zaksięguje, rozliczy i sporządzi deklaracje

Zgodnie z wyżej przytoczonymi zapisami księgowa może wyłącznie prowadzić księgi rachunkowe lub podatkowe wraz z wszystkimi niezbędnymi ewidencjami podatkowymi. Może również sporządzić deklarację na rzecz podatnika. Natomiast wskazana w przepisie pomoc w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych lub sporządzenia deklaracji nie uprawnia księgowej do udzielania porad podatkowych czy reprezentowania klienta przed urzędem skarbowym lub sądem.

Czy nie warto rozważyć współpracy z Doradcą Podatkowym ?

Na rynku usług księgowych jest bardzo dużo doświadczonych i profesjonalnych biur rachunkowych, które w swoich szeregach nie mają Doradcy Podatkowego, mogącego zgodnie z prawem udzielać rzetelnych i kompleksowych porad podatkowych. Niniejszy artykuł nie ma na celu dyskredytować kompetencje doświadczonych specjalistów księgowych na co dzień pracujących w biurach rachunkowych. Jednakże powierzając swoje rozliczenia firmowe warto się zastanowić czego można oczekiwać w zamian. Warto zaznaczyć, że większość ofert biur rachunkowych obejmuje wyłącznie formalne rozliczenie dostarczonych dokumentów. Natomiast sama porada podatkowa jest zawsze odrębną usługą, którą biura rachunkowe bez Doradcy Podatkowego nie mogą świadczyć. W związku z tym, zlecając księgowość do biura rachunkowego warto się zastanowić czy w trakcie współpracy można oczekiwać od swojego biura rachunkowego wsparcia poradą, opinią lub wyjaśnieniem zagadnienia podatkowego. 

Znajdź Doradcę Podatkowego

Zlecając swoją księgowość do biura rachunkowego zawsze możesz sprawdzić czy osoba, której zlecasz prowadzenie ksiąg rachunkowych jest licencjonowanym Doradcą Podatkowym. Krajowa Izba Doradców Podatkowych prowadzi publiczny rejestr wszystkich doradców podatkowych. Zawsze możesz sprawdzić osobę, której chcesz zlecić księgowość czy jest licencjonowanym Doradcą Podatkowym. Taki rejestr znajduje się pod tym adresem: wyszukaj Doradcę Podatkowego 

Natomiast, jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości możesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji z naszym Doradcą Podatkowym wypełniając formularz poniżej.

ZAMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ
Z DORADCĄ PODATKOWYM !

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące Twojej działalności gospodarczej zamów bezpłatną konsultację z Doradcą Podatkowym, podczas której rozwiejemy Twoje wątpliwości.

  •