Czym należy się kierować podczas wyborów formy opodatkowania?

W tym artykule opowiem o wszystkich formach opodatkowania, jakie są dostępne podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Jednak przede wszystkim wskażę, czym należy się kierować podczas wyborów formy opodatkowania. Jeżeli właśnie zakładasz działalność gospodarczą i mierzy się z tym którą formę opodatkowania wybrać to jesteś w dobrym miejscu. W tym artykule nie tylko opowiem o tym, jakie są dostępne formy opodatkowania, ale też odpowiem na pytanie, w jakich sytuacjach, Która forma opodatkowania jest najkorzystniejsza. Jeżeli chcesz się dowiedzieć który podatek wybrać przeczytaj ten materiał do końca.

Zaczynając od samego początku, w polskim systemie prawa podatkowego prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą mamy do wyboru trzy opcje rozliczenia przychodów firmowych. Pierwsza co do zasady domniemana forma opodatkowania to tak zwane zasady ogólne, które zamieni nazywamy skalą podatkową. Drugą opcją jest podatek liniowy, a trzecią opcją ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W tym miejscu chciałbym tylko zaznaczyć, że skala podatkowa oraz podatek liniowy są podatkami dochodowymi i mają taką samą metodologię rozliczania. Natomiast ryczałt jest podatkiem przychodowym i ma całkowicie inną metodologię rozliczania.

ZASADY OGÓLNE A PODATEK LINIOWY – PODATKI

Rozliczając się na zasadach ogólnych przysługuje nam prawo do rozliczania się wspólnie z małżonkiem, oraz przysługuje nam kwota wolna od podatku.  Niestety podatek liniowy takich preferencji już nie posiada. Natomiast co do zasady poza wyżej wymienionymi różnicami skala podatkowa i podatek liniowy różnią się wyłącznie stawkami podatkowymi. Podatek liniowy i skala podatkowa są tak zwanymi podatkami dochodowymi. To oznacza, że wliczając podatek trzeba ustalić, od czego nalicza się stawkę podatku. W przypadku podatku liniowego i skali podatkowej jest to dochód a dochód jest wynikiem różnicy pomiędzy przychodami i kosztami firmowymi. Przykładowo, jeżeli w danym miesiącu firma osiągnie przychód na poziomie 10 000 zł i w tym samym miesiącu poniesie koszty w kwocie 1000 zł to tak naprawdę jej dochód wyniesie 9000 zł i podatek liniowy i zasady ogólne charakteryzują się tym, że stawkę podatku mnoży się razy dochód. To jest jedno z podobieństw. Podatek na zasadach ogólnych daje uprawnienie do wspólnego rozliczenia się z małżonką/małżonkiem. Ponadto zasady ogólne dają możliwość skorzystania z kwoty wolnej od podatku. Na podatku liniowym takich preferencji już niestety nie ma. Więc to są już dwie podstawowe różnice pomiędzy podatkiem liniowym, a zasadami ogólnymi. Kolejne różnice pomiędzy tymi podatkami to są stawki. Na zasadach ogólnych mamy 12% podatku do 120 000 i jeżeli przekroczymy 120 000 to zaczynamy płacić 32% podatku. Natomiast na podatku liniowym stosujemy stawkę 19% i już nie martwimy się tym progiem, bo go nie ma.

ZASADY OGÓLNE A PODATEK LINIOWY – SKŁADKA ZDROWOTNA

Poza wyliczeniem podatku jeszcze od 2022 roku po wprowadzeniu polskiego ładu trzeba naliczać składkę zdrowotną. Na zasadach ogólnych składka zdrowotna wynosi zawsze 9% od dochodu natomiast na podatku liniowym wynosi 4, 9% od dochodu. Zatem tak naprawdę na podatku liniowym mamy 4,9% quasi podatku i 19% podatku co sumarycznie daje nam prawie 24% Natomiast na zasadach ogólnych mamy 9% składki zdrowotnej i 12% podatku co daje nam 21 a po przekroczeniu czy 120 000 9% plus składki zdrowotnej plus 32% podatku daje nam 41% podatku.

ZASADY OGÓLNE – ILE TAK NAPRAWDĘ WYNOSI STAWKA PODATKOWA

Przy czym należy zauważyć, że stwierdzenie, że 9 + 12 daje 21% podatku nie jest prawidłowa na zasadach ogólnych. Ponieważ możemy zastosować z kwotę wolną. To jest z kwoty wolnej od podatku w kwocie 30 000 zł więc tak naprawdę 12% nie zapłacimy 12% od 120 tysięcy, tylko zapłacimy 12% od 90 tysięcy. Ponieważ, jak odejmiemy od 120 tys. kwotę wolną od podatku, do której nie stosujemy dwunastu procent to tak naprawdę te 12% zapłacimy od 90000 dochodu od 90 tys dochodu. Co tak co tak naprawdę będzie kwotą 9%. Od 120 tys jak pomnożymy 12 razy 90 tysięcy to wartość podatku do zapłacenia to będzie de facto 9% ze 120 000 Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe dlatego tak naprawdę na zasadach ogólnych stawka podatku do 120 tysięcy złotych wynosi 9% składki zdrowotnej plus 9% podatku uwzględniając kwotę wolną od podatku. Czyli na zasadach ogólnych mamy 18% zobowiązań publicznoprawnych. Natomiast na podatku liniowym mamy 24% zobowiązań publicznoprawnych. Podsumowując niezależnie od różnic pomiędzy tymi dwiema formami opodatkowania metodologia rozliczania skali podatkowej podatku liniowego jest taka sama jak na zasadach ogólnych. Różnica polega na różnych stawkach podatkowych i możliwych do wykorzystania preferencji takich jak kwota wolna od podatku oraz możliwość rozliczania się wspólnie z małżonką. Konkludując, oznacza to, że podstawą opodatkowania, czyli bazą, od której naliczamy stawkę podatku jest w dochód.

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

Natomiast ryczałt ma całkowicie odmienną metodologię rozliczania i tak naprawdę ryczałt jest podatkiem przychodowym. Oznacza to, że stawkę podatku mnoży się przez przychód, pomijając całkowicie koszty firmowe. Co skutkuje tym, że prowadzi się inną ewidencję księgową, nie ewidencjonuje się kosztu firmowych oraz całkowicie inaczej wlicza podatek. Przykładowo, Jeżeli mamy firmę, która rozlicza się na ryczałcie i osiągnęła przychód na poziomie 10 000 zł Również poniosła wydatki w wysokości 1000 zł to jej dochód również wynosi 9000 zł. Jednak w tej formie opodatkowania, stawkę ryczałtu mnoży się razy przychód i zapomina się kompletnie o wysokości kosztów. Na zasadach ogólnych lub podatku liniowym niezależnie od tego, jakiego rodzaju usługi się świadczy, stawka podatku była jedna albo 12% i po przekroczeniu progu 120 tys dochodu 32%, albo niezależnie od kwoty dochodu 19% podatku. W przypadku ryczałtu, sprawa nieco się komplikuje. Ponieważ ryczałt posiada szereg stawek od 2% przez 5,5 a na 17% skończywszy. W zależności od tego, co się tak faktycznie wykonuje taką stawkę należy zastosować. Programista, pisząc kod musi stosować stawkę 12%, budowlaniec wykonujący pracę budowlane stosuje stawkę 5,5%. sekretarka biurowa stosuje stawkę 8,5% lekarz stosuje stawkę 14%, a prawnik wykonujący wolny zawód 17%. W ustawie o ryczałcie znajduje się artykuł 12, który dokładnie określa, którą stawkę, kiedy należy stosować. Żeby prawidłowo stosować stawki ryczałtu należy pochylić się nad ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, która to ustawa w artykule 12 dokładnie określa stawki, które należy stosować. Ten artykuł należy czytać w ten sposób, że mamy tutaj punkt piąty tego artykułu, który odnosi się do stawki 8,5%. W którym zostało określone że przychody z działalności usługowej są opodatkowane stawką 8,5%. Większość działalności usługowych praktycznie można by było na tej podstawie stwierdzić, że wszystkie działalności usługowe stosując stawkę 8,5%. Jednak ten przepis ten należy czytać w ten sposób, że co do zasady stawka 8,5% jest stawką domniemaną, Jeżeli w tym artykule nie ma tak zwanego przepisu specjalistycznego, który określa dla danej usługi inną stawkę. Przykładowo, jeżeli wykonujemy działalność usługową polegającą na robotach budowlanych to tak naprawdę mamy stawkę 5,5%. Natomiast jeżeli na przykład wykonujemy usługi w zakresie opieki medycznej to stosujemy stawkę 14%. Jeżeli stosujemy stawkę związaną z oprogramowaniem to wtedy stosujemy stawkę uwaga 12%. Natomiast stosowanie stawek może rodzić również wiele trudności.  Jeżeli na przykład jesteśmy osobą, która świadczy usługi w zakresie firm centralnych i usług doradztwa związanych z zarządzaniem, czyli słynny kod 70 22 PKD to tutaj jest pewna wątpliwość. Napisze oddzielny artykuł na ten temat, żeby to rozjaśnić. Czy wszyscy, którzy rejestrują działalność na 70.22 mają stosować stawkę 15% , Czy osoby, które wykonują działa Na tym kodzie 70.22 mogą stosować stawkę 8,5 tu pewnie gdzieś się pojawi link do tego artykułu, w którym będę opowiadał o różnicy pomiędzy tym pomiędzy tymi stawkami.

CZYM NALEŻY SIĘ KIEROWAĆ WYBIERAJĄC FORMĘ OPODATKOWANIA?

Żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, który podatek wybrać, należy wpierw zastanowić się nad kilkoma kwestiami Po pierwsze trzeba się zastanowić nad tym, czy działalność będzie generować duże koszty. Jeżeli firma będzie generować wysokie koszty, czyli więcej niż na przykład 30% twoich przychodów, wtedy prawdopodobnie w grę wchodzą do wyboru albo podatek liniowy, albo skala podatkowa. Po drugie trzeba się zastanowić nad tym, czy możemy się rozliczać wspólnie z małżonkiem. Trzeba jednak pamiętać, aby wspólnie z małżonką nie przekraczać 240 tysięcy złotych dochodu brutto. Po trzecie trzeba też sobie odpowiedzieć na pytanie, co dokładnie będziemy wykonywać. Jaka będzie prawidłowa stawka ryczałtu w naszym przypadku (jeżeli wybierzemy ryczałt). Tak więc który podatek wybrać, jeżeli chodzi o dochód firmy?

Jeżeli dochód firmy w skali roku nie przekracza 120 tys zł lub wspólnie z małżonkiem nie przekracza kwoty 240 000 zł brutto wtedy najkorzystniejszą formą opodatkowania będą zasady ogólne Natomiast jeżeli firma będzie generować duże koszty a mimo to dochód znacznie przekroczy 120 000 zł, lub 240 tysięcy złotych wliczonych wspólnie z małżonką wtedy najkorzystniejszą formą będzie podatek liniowy. Jeżeli jednak firma będzie generować małe koszty, lub w ogóle nie będzie ich generować, a przychód będzie wynosić więcej niż 120 000 zł rocznie, wtedy prawdopodobnie najkorzystniejszy będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Przy czym wybierając ryczałt należy się mocno zastanowić nad stawką ryczałtu, którą trzeba będzie stosować. Podsumowując co do zasady działalności usługowe w tym również kontrakty B2B, które mają niskie koszty będą na skali albo na ryczałcie w zależności od tego czy dochód będzie przekraczać 120 tyś, zł rocznie czy nie. Natomiast działalność handlowa lub produkcyjna co do zasady generuje duże koszty i przeważnie jest na podatku liniowym chyba, że dochód nie przekracza 120 tys zł wtedy najlepszą formą opodatkowania są zasady ogólne. To tyle, jeżeli chodzi o formę opodatkowania. Jeszcze ten temat poruszę w kolejnych materiałach, w których w każdym odcinku mówi o oddzielnie każdą formę opodatkowania. Na dzisiaj to by było na tyle. Mam nadzieję, że już wiesz który podatek wybrać,

Jeżeli jednak masz jakieś wątpliwości co do wyboru forma opodatkowania skorzystaj z bezpłatnej konsultacji w naszej kancelarii formularz kontaktowy znajduje się poniżej w opisie filmu. Dziękuję za uwagę.

ZAMÓW ROZMOWĘ

Masz jakieś pytania? Coś jest dla Ciebie niejasne? Możesz zamówić bezpłatną konsultację z naszym konsultantem. Wystarczy wypełnic poniższy formularz. Zadzwonimy do Ciebie najszybciej jak to będzie możliwe.
  •